DARIJA KISIĆ: Migranti ostaju u Srbiji, jako je važno da ih integrišemo!

 Unapređenje položaja migranata i integracija svih koji su dobili međunarodnu zaštitu u Srbiji prioriteti su nove Vlade. 

 Unapređenje brige o migrantima i obezbeđivanje kvalitetnijih uslova njihovog boravka i zaštite u Srbiji su prioriteti Ministarstva u oblasti upravljanja migrantskom krizom, ocenila je danas ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević. 

Tepavčević je nakon sastanka sa šeficom predstavništva Visokog komesarijata Organizacije UN za izbeglice u Srbiji Frančeskom Boneli navela, da je podrška UNHCR-a, dugogodišnjeg partnera Ministarstva, od velikog značaja i zbog toga je neophodno njeno kontinuirano unapređivanje. 

 “U narednom periodu akcenat saradnje biće na nastavku podrške ustanovama socijalne zaštite u vidu dodatne starateljske zaštite, stručne podrške u radu sa decom i maloletnicima bez pratnje u kontekstu mešovitih migracionih tokova i integracije onih koji su dobili međunarodnu zaštitu u Srbiji“, navela je Kisić Tepavčević. 

Šefica predstavništva UNHCR-a Frančeska Boneli zahvalila je ministarki na konstruktivnom dijalogu i izrazila uverenje da će se saradnja sa Ministarstvom kretati uzlaznom putanjom. 

Boneli je inače poznata široj javnosti po izjavi na RTS da migranti “navodno čine krivična dela u Srbiji” i da su veliki problem naše zemlje desničarske “teorije zavere”. 

 Kisić Tepavčević sa šeficom kancelarije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji (IOM) Lidijom Marković razgovarala je o saradnji u okviru projekta “Podrška EU u upravljanju migracijama u Srbiji – Unapređenje prihvatnih kapaciteta, usluga socijalne zaštite i pristupa obrazovanju” koji je ključni aspekt podrške sistemu socijalne zaštite u radu sa migrantima. 

 U saopštenju je dodato da u projektu učestvuje 20 ustanova socijalne zaštite u 17 opština u Srbiji. 

 Zaštita dece i drugih ranjivih kategorija migranata u okvirima sistema socijalne zaštite u nastavku saradnje će, kako je rečeno na sastanku, biti oblast kojoj se posvećuje dodatna pažnja. 

 Takav pristup, navode, biće zauzet imajući u vidu i da je podrška u direktnoj vezi sa ispunjavanjem merila iz Akcionog plana za Pregovaračka poglavlja 23 – pravosuđe i osnovna prava i 24 – pravda, sloboda i bezbednost u procesu pristupanja Srbije EU. 

Marković je istakla da bi obezbeđivanju kvalitetnije brige o migrantima koji borave u Srbiji doprinelo usavršavanje zaposlenih u sistemu socijalne zaštite kroz treninge i obuke za rad sa tom specifičnom populacijom. 

 Na sastanku je dogovoren nastavak zajedničkog rada na sprovođenju projekata u cilju obezbeđivanja podrške sistemu socijalne zaštite u radu sa izbegličkom/migrantskom populacijom, sa posebnim akcentom na zaštiti i brizi o deci, maloletnicima bez pratnje roditelja ili staratelja, zatim žrtvama trgovine ljudima, žrtvama seksualnog, porodičnog, rodno zasnovanog i drugih oblika nasilja.

Постави коментар

0 Коментари